Een bezwaar indienen tegen de WOZ waarde kan financieel interessant zijn, aangezien de WOZ waarde de basis vormt van vele gemeentelijke en landelijke aanslagen. Jaarlijks wordt de WOZ waarde van uw woning door de gemeente vastgelegd, echter dit gebeurt op basis van prijzen van vergelijkbare woningen bij u in de buurt van een jaar terug. Momenteel draait de Europese economie slecht en dus gaat het ook slecht met Nederland. Woning prijzen dalen met de tijd en dus kan een door de gemeente ingeschatte waarde van een woning ook veel te hoog liggen. Met een succesvol bezwaar tegen de WOZ waarde van uw woning kunt u dan ook aanzienlijk besparen op de lasten die u moet dragen. Denk daarbij aan gemeentelijke onroerend goed belastingen, waterschapsbelasting, eigenwoningforfait enzovoorts. Een lagere WOZ waarde kan u dan ook honderden euro’s besparen. Des te lager de WOZ waarde werkelijk is des te beter dit is voor uw portemonnee. In veel gevallen loont het dan ook om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waarde bepaling van de gemeente.

 

Gemeentelijke waardebepaling

Gewoonlijk wordt elk jaar de economische waarde bepaald van ieder pand, woning, gebouw dat binnen de gemeentegrenzen staat. Een ijk methode voor de gemeente is de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in uw buurt. Uw woning kan daarbij echter onjuist worden ingeschaald aangezien bij u in de wijk woningen met een hogere prijsklasse staan. Daarmee worden juist iets goedkopere woningen qua WOZ waarde omhoog getrokken. De WOZ waarde bepaling geschiedt op basis van gegevens op 1 januari van het vorige jaar. Dit betekent dat er dus reeds veel tijd is verstreken, en zeker momenteel tijdens de slechte economie kan de waarde van uw woning werkelijk drastisch gedaald zijn. Veelal is het dan ook verstandig om direct bezwaar aan te tekenen. Hiervoor heeft u gewoonlijk zes weken de tijd, echter een tijdige versturing is beter. U kunt het per post versturen, dan wel persoonlijk afgeven bij de gemeentelijke receptie balie. U ziet dan uw bezwaar bestempeld worden met ontvangstdatum van het bezwaar.

 

Benodigdheden bezwaar WOZ waarde

Een lagere WOZ waarde betekent dat u minder geld aan belastingen kwijt bent. U kunt dan ook honderden euro’s besparen indien het bezwaar WOZ waarde wordt gehonoreerd. Dat kunt u goed gebruiken nu het economisch minder gaat met de economie. Wat dient u aan te leveren voor een bezwaar WOZ waarde?

 

  • De gemeente stelt per woning een taxatierapport op. Vraag deze aan zodat u weet waar u tegen bezwaar moet maken;
  • U dient de reden aan te tonen waarom uw woning verschilt van prijs van vergelijkbare woningen bij u in de wijk. Tuingrootte, geen garage, u heeft een hoekwoning of de woning is kleiner. Alles heeft effect op de prijs van uw woning. Mogelijk woont u tegenover een bedrijf waardoor het uitzicht is verpest. Geen enkele woning is hetzelfde, zo ook de indeling. Het kan ook zijn dat andere woningen verbouwingen hebben gehad;
  • Haal binnen het bezwaar aan dat de taxatie gebeurt aan de hand van gegevens van 1 januari van het vorige jaar. Binnen de huizenmarkt kan in een jaar veel gebeuren. Landen gaan failliet, de Euro wisselkoers is veranderd, de recessie grijpt om zich heen, enzovoorts. Al deze processen waar u geen greep op heeft kunnen de WOZ waarde ten gunste van u beïnvloeden. Het kadaster heeft gegevens klaar liggen omtrent de verandering van woningprijzen, maak daar dan ook handig gebruik van en maak binnen uw bezwaar WOZ-waarde daarnaar een verwijzing;
  • Laat u informeren omtrent de onlangs verkochte vergelijkbare woningen bij u in de buurt.

Door het aantonen van het verschil van de door de gemeente bepaalde WOZ waarde en de werkelijke waarde kunt u al snel een sterk en overtuigend bezwaar WOZ waarde indienen.